Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Oznámení vzniku a trvání události vyšší moci
Velikost textu:  A AA
Oznámení vzniku a trvání události vyšší moci

V ​Litvínově dne 8. srpna 2022

Ozn​ámení o skončení překážky - události vyšší moci

Obrací​me se na vás v souvislosti s oznámením o vzniku a trvání události vyšší moci ze dne 22. července 2022 týkající se havárie ve výrobním závodu Litvínov – Záluží, která ovlivnila mj. petrochemickou výrobu a zpracování ropy (dále jen „Oznámení“).

Rádi bychom Vás in​​formovali, že překážka – událost vyšší moci, o které jste byli informováni v Oznámení, byla ke dni 5. srpna 2022 odstr​aněna, a tudíž jsme od tohoto okamžiku schopni obnovit plnění našich povinností vyplývajících ze smluv s našimi obchodními partnery.

 ​​V Litvínově dne 22. července 2022

Oznámení vzniku a trvání události vyšší moci​

S odvoláním na náš smluvní vztah s politováním oznamujeme, že  dne 20. července 2022 došlo k závažné havárii (výbuch a následný požár) ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, Česká republika a následné neplánované odstávce hydrokrakovací jednotky ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, Česká republika. V důsledku toho bylo významně sníženo zpracování ropy ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, Česká republika a také výroba na etylénové jednotce v Litvínově, Česká republika. 

Tato událost představuje mj. mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a mimo její kontrolu tj. událost vyšší moci. Tato překážka - událost vyšší moci i nadále trvá.

Vznik a trvání výše uvedené překážky - události vyšší moci na straně společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. znemožňuje společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. řádně plnit své závazky vyplývající ze smluvních vztahů se svými obchodními partnery.

Nastalá překážka - událost vyšší moci - vylučuje odpovědnost společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a zprošťuje společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jejích závazků vyplývajících ze smluvních vztahů s jejími obchodními partnery nebo v souvislosti s nimi, a to včetně, mimo jiné, povinnosti k náhradě škody či jiné újmy nebo povinností či závazků podle jakýchkoli jiných smluvních ustanovení zajišťujících nápravu. 

Děkujeme za pochopení.

​​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL