Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Jednatelé společnosti/  TOMASZ WIATRAK
Velikost textu:  A AA
TOMASZ WIATRAK
TOMASZ WIATRAK

 
TOMASZ WIATRAK
jednatel
Tomasz Wiatrak je předsedou představenstva a generálním ředitelem skupiny ORLEN Unipetrol od července 2019. Je manažerem s více než patnáctiletou ​praxí v oblasti řízení optimalizačních, restrukturalizačních a auditových projektů. Jako předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol je zodpovědný za správu a řízení společností skupiny ORLEN Unipetrol, právní útvar, strategii a business analýzu, interní audit, personální útvar, komunikaci, bezpečnost, kontrolu, marketing a sponzoring.​

Pod vedením Tomasze Wiatraka došlo k završení procesu integrace skupiny Unipetrol do skupiny ORLEN a jejímu přejmenování na ORLEN Unipetrol. Skupina ORLEN Unipetrol také zintenzivnila své aktivity v oblasti ekologizace, obnovitelných zdrojů a cirkulární ekonomiky v rafinérském i petrochemickém segmentu tak, aby se podílela na splnění cíle emisní neutrality v roce 2050, vyhlášeném mateřskou společností ORLEN.

V oblasti maloobchodu došlo k významnému progresu, když sítě čerpacích stanic ORLEN Benzina upevnila svoji vedoucí pozici a úspěšně vstoupila v roce 2019 na slovenský trh a v roce 2022 na maďarský trh. V Česku ORLEN provozuje 436 stanic a je největším řetězcem s tržním podílem 24 %, na Slovensku provozuje 81 a v Maďarsku 79 čerpacích stanic. ​

Skupina ORLEN Unipetrol je velmi aktivní také v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Od roku 2018 je místopředsedou představenstva Klubu polského kapitálu v České republice a od roku 2019 místopředsedou představenstva Svazu chemického průmyslu České republiky.

Tomasz Wiatrak přišel do skupiny ORLEN Unipetrol ze společnosti Energa Informatyka i Technologie, která se specializuje na moderní řešení pro sektor energetiky. V letech 2017 a 2018 v této společnosti zastával funkci předsedy představenstva se zodpovědností za provozní a strategické řízení. 

Tomasz Wiatrak je držitelem řady certifikátů v oblasti auditu (CIA, CGAP) a managementu (Prince2Practitioner, M_o_R, ITIL) a je předním auditorem systému řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001. 

Tomasz Wiatrak je absolventem Varšavské univerzity, kde studoval v letech 1999 až 2005 v magisterském programu obor podnikatelské řízení a v letech 2008 a 2009 postgraduální studium v rámci univerzitní Akademie pro evaluaci rozvojových sociálních a podnikatelských programů. Absolvoval také postgraduální program Strategic Leadership Academy organizovaný Institutem ICAN, vydavatelem polské edice Harward Business Review. V roce 2021 absolvoval mezinárodní manažerský program Executive MBA na Politecnico di Milano v Itálii.​
Zpět
​​​​​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL