Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás
Velikost textu:  A AA
O nás
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických produktů, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, petrochemie, agroche​mie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylen, polypropylen).

Společnost je rozdělena na jednu výrobní jednotku a na obchodní jednotky.

VÝROBNÍ JEDNOTKA

Výrobní jednotku tvoří Závod chemických výrob, Závod služby, Technický úsek a Odbor údržby.

 • Závod chemických výrob provozuje výrobní jednotky podle plánu a požadavků Jednotky monomery a chemikálie a Jednotky polyolefiny. Zahrnuje etylenovou jednotku, výrobu vysokohustotního polypropylenu a polyetylenu, výrobnu vodíku, výrobu amoniaku, výrobu sazí Chezacarb a výrobu a dodávky technických plynů pro celý areál.

 • Závod služby celý areál spravuje a zajišťuje logistiku plastů a Chezacarbu.

JEDNOTKA ENERGETICKÉ SLUŽBY

Tato jednotka zásobuje celý areál energiemi a vodami a zajišťuje čištění odpadních vod.

JEDNOTKA RAFINÉRIE

Zajišťuje nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině a velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky.

Hlavní aktivity:

 • zajištění surovin pro petrochemické výroby
 • velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobkyelkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky
 • nákup ropy pro rafinérské výroby
 • optimalizace spojení rafinérských a petrochemických výrob 

JEDNOTKA MONOMERY A CHEMIKÁLIE

Tato obchodní jednotka podniká v oblasti petrochemických produktů a čpavku. Plánuje a řídí výrobu navazující na zpracování ropy a dodává polotovary pro následný segment polyolefinů. Je klíčovým dodavatelem etylenu, propylenu, benzenu, čpavku a dalších chemických a petro​chemických surovin pro ostatní chemické firmy v České republice a ve střední Evropě.

Hlavní aktivity:

 • zajištění surovin pro výrobu polyolefinů
 • prodej petrochemických produktů a čpavku
 • rozvoj a strategie petrochemických a chemických výrob

JEDNOTKA POLYOLEFINY

Tato  jednotka podniká v oblasti plastických hmot – polyolefinů. Plánuje výrobu polypropylenu a vysokohustotního polyetylenu a zajišťuje jejich prodej. Ve spolupráci s výzkumnou a vývojo​vou základnou v Polymer Institutu Brno se jednotka podílí na modifikaci stávajících a vývoji nových polyolefinických produktů.

Jednotka polyolefiny je nejvýznamnějším dodavatelem polyolefinů na českém trhu. V rámci celé Evropy představují výrobní kapacity vysokohustotního polyetylenu pět procent a u polypropylen​u pak dvě procenta polypropylenu z evropské výroby. Díky tomu hraje tato obchodní jednotka významnou roli v  oblasti střední Evropy.

Hlavní aktivity: 

 • ​​prodej vysokohustotního polyetylenu a propylenu+
 • koordinace výzkumu a vývoje v oblasti polyolefinů v Polymer Institutu Brno
 • technický servis a konzultace zákazníkům

 

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL