Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Rafinérie
Velikost textu:  A AA
Rafinérie

Přepracovací rafinérie se zaměřují výlučně na výrobu a zpracování ropy. Nezabývají se ani nákupem surovin, ani prodejem ropných produktů. Pouze přejímá surovou ropu od akcionáře prostřednictvím jeho obchodních společností neboli zpracovatelů (procesorů).

Tyto společnosti zajišťují dodávky ropy na základě uzavřených smluv. Nakoupená ropa proudí do České republiky ropovodem Družba z Ruské federace nebo ropovodem TAL z italského Terstu do německého Vohburgu a následně do centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou. Ropa z těžby společnosti Moravské naftové doly v České republice je dopravována odděleně ropovodem Družba nebo ve výjimečných případech vlakovými cisternami po železnici. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. přebírá ropu na hranicích svého areálu a po uskladnění ji využívá k vlastní výrobě a zpracování.
 
Zpracovatelé předloží své požadavky na zpracování, v nichž specifikují technologické podmínky zpracování a požadavky na objem a kvalitu produktů. Rafinérie následně rozdělí jednotlivé požadavky a specifikace do kategorií podle objemu a kvality, aby bylo možné požadované produkty a objemy expedovat. Expedice z rafinérie probíhá opět na základě požadavků zpracovatelů, kteří produkty buď přepraví cisternami na své čerpací stanice nebo zákazníkům, nebo po železnici či produktovodem systémem ČEPRO.
 
Rafinérie, které fungují v přepracovacím režimu, zpracovávají ropu při dodržení maximálních bezpečnostních a ekologických požadavků na kvalitu ropných produktů. Za tuto činnost získávají tzv. přepracovací poplatek, který je vázán na instalovanou kapacitu rafinérie (včetně mzdových nákladů a dalších fixních nákladů) a který se také odvíjí od objemu zpracované ropy a/nebo energetických potřeb a dalších variabilních nákladů. Přepracovací poplatek hrazený jednotlivými zpracovateli je tedy jediným přímým příjmem rafinérie.
 
Strategií přepracovacích rafinérií je získat od zpracovatelů co možná nejvíce požadavků tak, aby kapacita rafinérie byla využita na maximum. Zároveň je důležité poskytovat takové služby a kvalitu produktů, aby zpracovatelé při svém výběru přednostně využívali právě tento typ rafinérií.
 
 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL