Velikost textu:  A AA
TRINS (Transportní informační a nehodový systém)
Transportní informační a nehodový systém (TRINS) poskytuje prostřednictvím svých středisek nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či skladováním nebezpečných látek na území České republiky.
Na činnosti TRINS se jako zakladatelské společnosti podílejí:

 
 • ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov - jako regionální středisko číslo 1 + republikové koordinační středisko
 • SYNTHOS, a.s. Kralupy nad Vltavou - jako regionální středisko číslo 2
 • SPOLANA, s.r.o. Neratovice - jako regionální středisko číslo 4
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí n. L. - jako regionální středisko číslo 5
 • SYNTHESIA, a.s. Pardubice -  Semtín - jako regionální středisko číslo 6
 • DEZA, a.s. Valašské Meziříčí - jako regionální středisko číslo 7
 • SILON, s.r.o. Planá nad Lužnicí - jako regionální středisko číslo 8
 • SYNTHOMER a.s. Sokolov - jako regionální středisko číslo 9

TRINS je otevřený a dále rozvíjený systém pomoci zapojených členských společností SCHP a k jeho činnostem je možné dobrovolně a kdykoliv přistupovat.

 • BorsodChem-MCHZ, s.r.o. Ostrava - jako regionální středisko číslo 10, od 1. 11. 1996
 • COLORLAK, a.s. Staré Město - jako regionální středisko číslo 11, od 1. 10. 1997
 • LOVOCHEMIE, a. s. Lovosice - jako regionální středisko číslo 12, od 1. 10. 1998
 • FARMAK, a.s. Olomouc - jako regionální středisko číslo 13, od 1. 2. 2000
 • CS CABOT, s.r.o. Valašské Meziříčí - jako regionální středisko číslo 19, od 1. 9. 2000
 • ČEPRO, a.s. Praha - jako regionální středisko číslo 23, od 23. 11. 2000
 • BOCHEMIE, a. s. Bohumín - jako regionální středisko číslo 22, od 29. 11. 2000
 • DEKONTA, a.s. Ústí nad Labem - jako regionální středisko číslo 27, od 15. 3. 2003
 • LINDE GAS, a.s. Praha - jako regionální středisko číslo 20, od 1. 10. 2003
 • Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. Litvínov - jako regionální středisko číslo 21, od 15. 6. 2004
 • Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín - jako regionální středisko číslo 28, od 1. 11. 2007
 • MESSER TECHNOGAS, s.r.o. Praha - jako regionální středisko číslo 14, od 1.8.2010 
 • CACS Praha - jako regionální středisko číslo 18, od 19.3.2015 *
 • Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.. Lovosice - jako regionální středisko 30, od 26.4.2018

 

* zvláštní režim dle dodatku č. 1

Prostřednictvím operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS), která plní úlohu operačních a informačních středisek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), lze už od 1. července 1996 požadovat pomoc od střediska TRINS v otázkách:
 • ​​údajů k výrobkům, látkám a jejich bezproblémové přepravě a skladování
 • zkušeností z praxe s manipulací s nebezpečnými látkami nebo s likvidací mimořádných událostí spojených s nebezpečnými látkami
 • praktické pomoci při odstraňování škod a likvidaci mimořádné situace spojené s nebezpečnou látkou
Dojde-li tedy na území ČR k nehodě při přepravě či jiné manipulaci s nebezpečnými látkami, mohou operační a informační střediska HZS (IZS) využít odborné rady nebo i praktické pomoci při likvidaci mimořádné situace, aby byly její možné následky v co největší míře omezeny.
Pomoc TRINS je možné vyžadovat pouze prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS (IZS). Pomoc je poskytována na základě smluvního vztahu mezi Svazem chemického průmyslu ČR a MV ČR - generálním ředitelstvím HZS ČR. Tím je zajištěno zachování kompetencí a odpovědností při řešení mimořádných situací v plném rozsahu.
​​​​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL