Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Historie
Velikost textu:  A AA
Historie
ORLEN Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylen a polypropylen).

Společnost ORLEN Unipetrol RPA vznikla k 1. lednu 2007 sloučením Unipetrolu RPA se společností Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie. Nástupnickou společností se stal ORLEN Unipetrol RPA jako společnost s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je ORLEN Unipetrol, a.s. Zbylé dvě společnosti zanikly bez likvidace, jak bylo dne 1. srpna 2007 zapsáno do obchodního rejstříku.

Fúze společností je logickým pokračováním zavádění nového modelu řízení, na nějž skupina ORLEN Unipetrol postupně přechází. Jeho hlavním cílem je zjednodušení toků meziproduktů a lepší využití existujících synergií. Dalším pozitivem je zefektivnění interního nákupu a prodeje vlastních produktů uvnitř skupiny. V neposlední řadě tato změna umožnila lepší kontrolu nad celým řetězcem výroby a obchodu, od nákupu ropy až po péči o zákazníka. Fúzí vznikl jeden kompaktní celek, ve kterém došlo ke zjednodušení struktury organizačních, personálních, administrativních a logistických aktivit.

 

 
 
 

    1.png

 
​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL