Velikost textu:  A AA
Pyrolýzní Oleje
Charakteristika
Pyrolýzní topný olej (PTO) je směs výševroucích aromatických uhlovodíků, vznikajících při pyrolýzním štěpení ropných produktů. PTO je tmavá viskózní kapalina s bodem tuhnutí cca 15 °C. Je to hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti, obsahuje karcinogenní složky. Produkt je klasifikován jako nebezpečná látka ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Použití
PTO se používá jako surovina pro výrobu chemických látek (hlavně sazí) a jako průmyslové kapalné palivo.
 
Specifikace
Ukazatel jakosti​ Jednotka​ ​Hodnota​ Zkouší se dle
Hustota při 15 °C kg/m3 max. 1150 ČSN EN ISO 3675
Viskozita při 100 °C mm2.s max. 70 ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí °C min. 101 ČSN EN ISO 2592
Obsah síry % max. 1,0  ČSN EN 14596
Obsah vody % max. 0,1 ČSN ISO 760
Obsah popela* % max. 0,1 ČSN EN ISO 6245
Destilační křivka
10 % obj. předestiluje do °C min. 200 ČSN EN ISO 3405
50 % obj. předestiluje do ​°C min. 290 ČSN EN ISO 3405
Obsah mechanických nečistot (látky nerozpustné v toluenu)*
% ​​max. 0,1 ČSN 656219
Výhřevnost MJ/kg 37 - 40 ČSN DIN 51900-3
* informativní hodnota
Balení, skladování, doprava

PTO se dopravuje v železničních cisternách s možností ohřevu.

Podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s PTO jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobce.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

Dodací podmínky
 
2017
   
 
 

   

Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL