Velikost textu:  A AA
Vodík

Všeob​ecná charakteristika

Vodík je bezbarvý plyn​​ bez chuti a zápachu. Vodík má velmi nízkou hustotu, je 14,38x lehčí než vzduch. Je hořlavý v širokém rozmezí koncentrací a hoří bezbarvým až lehce namodralým plamenem. Vodík má vysokou výhřevnost (120 MJ/kg).


Základní kvalitativ​ní parametry

Kvalita vodík​u pro využití v mobilitě je specifikována v normách ČSN ISO 14687 a ČSN EN 17124.


Specifikace

​Parametr Specifikace​
​Čistota vodíku (mol. %) 99,97%​
​Celkové nevodíkové plyny ​300 µ​mol/mol
​Voda (H2O) ​max. 5 µmol/mol
​Celkové uhlovodíky (kromě Metanu) ​max. 2 µmol/mol
​Metan (CH4) ​max. 100 µmol/mol
​Kyslík (O2) ​max. 5 µmol/mol
​Hélium (He) ​max. 300 µmol/mol
​Dusík (N2) ​max. 300 µmol/mol
​Argon (Ar) ​max. 300 µmol/mol
Oxid uhličitý (CO2)​ ​max. 2 µmol/mol
​Oxid uhelnatý (CO) ​max. 0,2 µmol/mol
​Sloučeníny síry ​max. 0,004 µmol/mol
​Formaldehyd (HCHO) ​max. 0,2 µmol/mol
​Kyselina mravenčí (HCOOH) ​max. 0,2 µmol/mol
​Amoniak (NH3) ​max. 0,1 µmol/mol
​Halogenované sloučeniny ​max. 0,005 µmol/mol​
​Pevné částice max. 1mg/kg​
 

Použití

Využití ​v dopravě jako palivo pro palivové články. V palivových článcích vzniká z vodíku a kyslíku elektrická energie, která pohání vozidlo, a čistá voda.


Dopra​vní značení

RID/ADR: Třída 2
UN: 1049
Kemler: 23 

​​​​​
​​
  

Soubor​y ke stažení

Bezpečnostní list​​

 

Dodací podmínky


 


Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů
+420 476 166 458
+420 736 505 031
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz​

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL