Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Pohonné hmoty/  Nafty/  Motorová nafta třídy 2 pro arktické klima
Velikost textu:  A AA
Motorová nafta třídy 2 pro arktické klima
Všeobecná charakteristika

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Motorovná nafta tř. 2 pro arktické klima má oproti standardní naftě tř. F (zimní kvalita)  snížený bod filtrovatelnosti na -32°C a teplotu vylučování parafínů na -22°C a zaručuje bezproblémové užívání dieslových motorů v extrémních klimatických podmínkách.

Použití

Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 590+A1

Specifikace

Parametr Třída B
Třída D Třída F
Třída 2
Časové rozmezí pro expedici 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.02.  
    1.3. - 14.4.    
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20  
Cloud Point (CP) - °C, max. - - -  
Hustota při 15°C - kg.m-3 820 - 845 820 - 845 820 - 845  
Cetanové číslo, min. 51 51 51  
Cetanový index, min. 46 46 46  
Destilační zkouška        
- do 250°C předestiluje - % obj., max. <65 <65 <65  
- do 350°C předestiluje - % obj., min. 85 85 85  
- 95% (V/V) předestiluje při °C, min. 360 360 360  
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 2 - 4,5 2 - 4,5 2 - 4,5  
Bod vzplanutí PM - °C, min. nad 55 nad 55 nad 55  
Obsah síry - mg.kg-1, max. 10 10 10  
Obsah vody - mg.kg-1, max. 200 200 200  
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. 24 24 24  
Obsah popela - % hm., max. 0,01 0,01 0,01  
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. 25 25 25  
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm 460 460 460  
​Obsah FAME, max. 7​ ​7 ​7
Hustota při 15°C - kg.m-3       800 - 840
Cetanové číslo, min.       51
Cetanový index, min.       46
Filtrovatelnost - °C, max.       -32
TVP - °C, max.​​​​       -22
Destilační zkouška        
- do 180°C předestiluje - % obj., max.       10
- do 340°C předestiluje - % obj., min.       95
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.       1,5 - 4

Použití
Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.

Balení, skladování, doprava
Motorové nafty se dodávají v železničních a silničních nádržkových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s motorovými naftami musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30

Základní bezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP. ​​​​​​

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​

 

Dodací podmínky


 

 

Kontakty

paliva@orlenunipetrol.cz
+420 226 841 433

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL