Velikost textu:  A AA
Aditivovaná nafta

Všeobecná charakteristika motorové nafty

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

 
Motorová nafta s příměsí aditiva vylepšuje některé vlastnosti paliva:
 
  • protikorozní vlastnost paliva prodlužuje živostnost motoru a chrání jeho citlivé části
  •  
  • svým složením potlačuje tvorbu emulzí a úsad, což chrání motor proti opotřebení, snižuje jeho hlučnost a zmenšuje mechanické namáhání klikového mechanizmu motoru
  •  
  • díky nižší pěnivosti usnadňuje tankování do vozidel na čerpacích stanicích
 

 

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 590+A1

 

Specifikace

Parametr​ Třída B
Třída D Třída F
Tříd​a 2
Časové rozmezí pro expedici 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.02.  
    1.3. - 14.4.    
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20  
Bod zákalu (CP) - °C, max. - - -  
Hustota při 15°C - kg/m3 820 - 845 820 - 845 820 - 845  
Cetanové číslo, min. 51 51 51  
Cetanový index, min. 46 46 46  
Destilační zkouška        
- při 250°C předestiluje - % obj., max. <65 <65 <65  
- při 350°C předestiluje - % obj., min. 85 85 85  
- 95% (V/V) předestiluje při °C, max. 360 360 360  
Viskozita při 40°C - mm2/s, min./max. 2 - 4,5 2 - 4,5 2 - 4,5  
Bod vzplanutí - °C, min. nad 55 nad 55 nad 55  
Obsah síry - mg/kg, max. 10 10 10  
Obsah vody - % (m/m), max. 0,020 0,020 0,020  
Celkový obsah nečistot - mg/kg, max. 24 24 24  
Obsah popela - % (m/m), max. 0,01 0,01 0,01  
Oxidační stabilita - g/m3, max. 25 25 25  
​h, min. ​20 20​ 20​
Mazivost, průměr oděrové plochy (wsd 1,4) při 60°C - µm, max.
460 460 460  
​Obsah FAME - % (V/V), max. 7​ ​7 ​7
Hustota při 15°C - kg/m3       800 - 840
Cetanové číslo, min.       51
Cetanový index, min.       46
Filtrovatelnost - °C, max.       -32
Bod zákalu - °C, max.​​​​       -22
Destilační zkouška        
- při 180°C předestiluje - % obj., max.       10
- při 340°C předestiluje - % obj., min.       95
Viskozita při 40°C - mm2/s, min./max.       1,5 - 4

Použití

 
Aditivovaná motorová nafta nové generace se používá jako palivo pro vznětové motory. Jejími hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi.
   
 
Balení, skladování, doprava
 
Aditivovaná nafta se dodává v silničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.
 

Základní bezpečnostní údaje
 
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C.
 
Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.
 
​​
  

Soubory ke stažení

Bezpeč​nostní list​​

 

Dodací podmínky


 
 

Kontakty

paliva@orlenunipetrol.cz
+420 226 841 433

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL