Velikost textu:  A AA
Butan mix

​Všeobecná charakteristika

Butan je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se čtyřmi uhlíky v molekule s převládajícím obsahem butanů. Butan je v kapalném stavu snadno těkající bezbarvá kapalina specifického zápachu​.

Základní kvalitativní parametry

ČSN 656481


Specifikace​

Parametr ​Specifikace
​C3 - uhlovodíky ​max. 10,00% hm.
​C4 - uhlovodíky ​min. 90,00% hm.
​Isobutan​ ​25% hm.​
​n-butan ​70% hm.
​Sirovodík ​max. 0,20 mg/kg
​Obsah síry ​max. 100 mg/kg
​Odparek ​max. 100,00 mg/kg
​Tlak par LPG při 70°C ​max. 1300,00 kPa
Použití

Butan se používá pro topné účely v domácnostech, zvláště u přenosných plynových spotřebičů nebo jako surovina pro pyrolýzu.


Balení,skladování, doprava

Butan se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s butanem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.​​

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​

Dodací podmínky


Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů
+420 476 505 031
+420 736 505 031
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz​

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL