Velikost textu:  A AA
Čpavek
Všeobecná charakteristika

Čpavek je prodáván ve formě zkapalněného plynu. Je vyrobený syntézou vodíku a dusíku. Jedná se o bezbarvou, žíravou kapalinu zásadité reakce, pronikavého zápachu.

Čpavek se používá jako meziprodukt pro výrobu chemických látek (kys. dusičné, hnojiv aj.), komponenta pro přípravu směsí (především hnojiv) a jako procesní, neprocesní a pomocné činidlo (např. pro chlazení, redukci oxidů dusíku a síry, nitridaci povrchu kovů, extrakční a neutralizační činidlo apod.).

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Specifikace

Parametr Jednotka Hodnota 
Metoda stanovení
Obsah amoniaku % hm. min. 99,8 dopočtem
Obsah vody % ​​​mh. max. 0,2 titrace KF (biamperometrie)
Obsah inertních plynů* % obj. max. 0,1 absorpce par NH3

* Obsah inertních plynů je stanovován pouze při plnění kapalného amoniaku do ocelových lahví.

Balení, skladování, doprava

Čpavek se dodává v tlakových železničních cisternách, v tlakových lahvích o obsahu 40 kg.

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:


Beata Zajícová
Manažer pro klíčové klienty
+420 226 841 474
Beata.Zajicova@orlenunipetrol.cz​​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL