Velikost textu:  A AA
Super Plus

Všeobecná charakteristika​

Super Plus je vysokooktanový benzín v kvalitě E10 vyvinutý speciálně s cílem zvýšit výkon motoru a snížit třecí ztráty, energie vzniklá při spalování je dále efektivně využita, a tím se snižuje množství spotřebovaného paliva, neobsahuje klasický biolíh, ale je do něj přidáván ETBE (etyltercbutyléter), který má příznivý vliv na výhřevnost paliva, lepší oxidační stabilitu a neváže na sebe vodu, která negativně působí na výkon motoru a korozi.​

 

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 228+A1


Specifikace

Parametr Super Plus
Oktanové číslo VM, min. min. 100
Oktanové číslo MM, min. min. 88
Vzhled čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg/m3 720 - 775
Obsah olova - mg/l, max. 5
Destilační zkouška  
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 22 - 50
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 24 - 52
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 72
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75
- konec destilace - °C, max. 210
Tlak nasycených par – kPa léto (22.4. – 30.9.) 45 - 60
Tlak nasycených par – kPa zima (16.11. – 21.3.) 60 - 90
​Tlak nasycených par – kPa přechodové jarní období (22.3. – 21.4.) ​50 - 80
​Tlak nasycených par – kPa přechodové podzimní období (1.10. – 15.11.) ​50 - 90
Index těkavosti od 1.10. do 15.11. (přechodové podzimní období), max. 1164
​Index těkavosti od 22.3. do 21.4. (přechodové jarní období), max.  ​1064
Oxidační stabilita - minuty, min. 360
Mechanické nečistoty a voda nepřítomné
Obsah síry - mg/kg, max. 10
Obsah pryskyřic (promyté) – mg/100 ml, max.​ 5
Obsah benzenu - % (V/V), max. 1
Obsah aromátů - % (V/V), max. 35
Obsah olefinů - % (V/V), max. 18
Obsah kyslíku - % (m/m), max. 3,7
​Obsah ETBE % (V/V)​
​Obsah etanolu - % (V/V), max. ​10

Pozn.: léto 22.4.-30.9., zima 16.11.-21.3., přechodové období 22.3.-21.4. a 1.10.-15.11.​ 

Použití

Tento druh benzínu se hodí pro sportovní charakter jízdy ve vozech s vyšším kompresním poměrem, pro sportovní motocykly a malá sportovní letadla.


Balení, skladování, doprava

Super Plus se dodává v silničních cisternových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.


Základní bezpečnostní údaje

Automobilové benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C. Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

​​​​​​​

​​
  

​Soubory ke stažení

Bezpečnostní​ list​

 

Dodací podmínky


 

 
​​

Obchodní kontakty

paliva@orlenunipetrol.cz ​
+420 226 841 433

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL