Velikost textu:  A AA
Aditivovaný benzín

Všeobe​cná charakteristika​​

Bezolovnatý automobilový benzín BA 95 s přídavkem aditiva, který má oproti standardnímu automobilovému benzínu například tyto vylepšené vlastnosti:

  • vylepšenou mazivost a s tím související snížené tření motoru, které vede k vyšší výkonosti mo​toru 

  • protik​orozní vlastnosti paliva prodlužuje živostnost motoru a chrání jeho citlivé části 

  • svým sl​ožením potlačuje tvorbu emulzí a úsad, což chrání motor proti opotřebení, snižuje jeho hlučnost a zmenšuje mechanické namáhání klikového mechanizmu motoru

  • díky n​ižší pěnivosti usnadňuje tankování do vozidel na čerpacích stanicích

 

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 228+A1

Specifikace

Parametr ​BA 95
Oktanové číslo VM, min. 95
Oktanové číslo MM, min. 85
Vzhled čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg/m3 720 - 775
Obsah olova - mg/l, max. 5
Destilační zkouška  
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 22 - 50
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 24 - 52
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 72
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75
- konec destilace - °C, max. 210
Tlak nasycených par – kPa léto (22.4. – 30.9.) 45 - 60
Tlak nasycených par – kPa zima (16.11. – 21.3.) 60 - 90
​Tlak nasycených par – kPa přechodové jarní období (22.3. – 21.4.) ​50 - 80
​Tlak nasycených par – kPa přechodové podzimní období (1.10. – 15.11.) ​50 - 90
Index těkavosti od 1.10. do 15.11. (přechodové podzimní období), max. 1164
​Index těkavosti od 22.3. do 21.4. (přechodové jarní období), max.  ​1064
Oxidační stabilita - minuty, min. 360
Mechanické nečistoty a voda nepřítomné
Obsah síry - mg/kg, max. 10
Obsah pryskyřic - mg/10​0ml, max. 5
Obsah benzenu - % (V/V), max. 1
Obsah aromátů - % (V/V), max. 35
Obsah olefinů - % (V/V), max. 18
Obsah kyslíku - % (m/m), max. 3,7
​Obsah etanolu - % (V/V), max. ​10
​Ethery (5 nebo více C atomů), % (V/V) max.​ 22​

Pozn.: léto 22.4.-30.9., zima 16.11.-21.3., přechodové období 22.3.-21.4. a 1.10.-15.11.​ 

Použití

Aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín se používá pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Jeho hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi. Uživatel aditivovaného benzínu ocení především snížení spotřeby paliva, antikorozní ochranu, obnovení dřívějšího výkonu u starších motorů a udržení té nejlepší kondice u motorů nových. V neposlední řadě zlepšené odstraňování karbonových úsad a prevence jejich vzniku.

Balení, skladování, doprava

Aditivovaný benzín se dodává v silničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Základní bezpečnostní údaje

Automobilové benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

​​​​​​​
​​
  

​Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​

 

Dodací podmínky 
 

OBCHODNÍ KONTAKTY

 
 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL