Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Unipetrol Index Czech (UIC)
Velikost textu:  A AA
Unipetrol Index Czech (UIC)
 
 
 
 

Ce​notv​orba založená na Unipetrol Index Czech (UIC)

UIC výrazně​​​ zjednodušuje orientaci ve výpočtu velkoobchodních cen pro český trh a zvyšuje tak jejich transparentnost.


ORLEN Unip​etrol RPA s.r.o. nabízí subjektům, které mají zájem o uplatňování UIC při sv​ých obchodních transakcích, pomoc v podobě konzultace v oblasti cenotvorby na bázi UIC. Tato služba se především týká těch ​subjektů, kter​é hodlají vyhlásit výběrová říze​ní na nákup pohonných hmot na základě UIC.

Můžete se obrátit na naše odborníky na emailové adrese paliva@orlenunipetrol.cz.


Indikativní cenová ​​​hladina po​honných hmot včetně všech zákonných daní mimo DPH, v Kč/1 000 L 15°C​.
 

Ceny ​pohonných hmot (index) jsou stanovovány s ohledem na současný stav ekonomiky, vládní fiskální politiku a tržní podmínky určované vývojem na světových trzích s ropnými produkty.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hello

Loading...

Pokud se Vám nezobrazuje tabulka s aktuálním​​i hodnotami UI​C správně, proveďte následující kroky:

  • Zkuste znovu​​ načíst webovou stránku.

  • Použijt​e takový prohlížeč, který má nainstalované všechny nejnovější aktualizace.

  • Zapn​​ěte podporu Java-Script a použijte pr​​ohlížeč bez jakýkoliv doplňků (mohou negativně ovlivnit načítání UIC tabulky a její funkčnost).​

 

Shora uvedené ceny vyjmenovaných rafinérských produktů pod označením UIC jsou v případě obchodních transakcí mezi společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a druhou smluvní stranou aplikovatelné pouze a výlučně k určení smluvní ceny vyjmen​ovaných rafinérských produktů dle platně uzavřených písemných smluv, ve kterých je způsob cenotvorby na bázi Unipetrol Index Czech výslovně sjednán.

Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. tímto výslovně upozorňuje, že ceny vyjmenovaných rafinérských produktů uvedené shora pod označením UIC nejsou nabídkou (návrhem) smlouvy, přijetím nabídky (návrhu) smlouvy, ani veřejným příslibem. Jakákoliv smlouva o koupi rafinerských produktů uzavíraná společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. vyžaduje písemnou formu a doslovný, bezvýhradný a nepodmíněný souhlas společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ohledně jejího úplného obsahu včetně podpisu osob oprávněných za společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jednat. Zveřejnění ceny rafinerských produktů uvedené shora pod označením UIC nelze spojovat s očekáváním jakéhokoliv konkrétního výsledku zejména s uzavřením smlouvy o koupi rafinerských produktů se společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.


O UIC

 

RELEVA​NTNÍ

UIC odráží makro​​ekonomické podmínky, například legislativní povinnosti, konkurenční vlivy, vývoj cen na evropských trzích, vývoj směnných kurzů, úroveň produkce okolních rafinerií.


AKTUÁLNÍ 

UIC je denně aktualizován, aby byla zajištěna objektivní odpovídající cenová úroveň na českém trhu s pohonnými hmotami.


TRANSPARENTNÍ 

UIC je veřejně přístupný cenový index zohledňující objektivní, relevantní a aktuální cenovou hladinu.


ZAVEDENÝ 

UIC je využíván od konce roku 2​016 a od roku 2018 slouží jako nástroj pro určování cen na bázi kontraktů.


DOSTUPNÝ 

UIC je vydáván veřejně, v archivu jsou dostupné všechny změny cen od počátku jejich uveřejnění.


UIC reflektuje zejména: ​

  • kotace pro​​duktů

  • ná​klady na splnění biopovinnosti a emisních cílů 

  • vývoj s​m​​ěnného kurzu 

 

UIC je uveden:

  • v čes​​kých ko​runách za 1000 litrů při 15 ​°C

  • včetně​ ​​​spotřební daně 

  • bez D​​​​PH ​


​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL