Velikost textu:  A AA
C4 frakce

Vyrábí se z ní (resp. z 1,3-butadienu) syntetický kaučuk. Z další složky – izobutylenu - se vyrábí MTBE, autobenzinová kyslíkatá složka.

Všeobecná charakteristika

C4 frakce je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se čtyřmi atomy uhlíku v molekule. Je to extrémně hořlavá, vznětlivá látka s karcinogenními účinky, snadno těkavá, specifického zápachu.
Vyrábí se frakční destilací pyrolyzních plynů při tepelném štěpení ropných produktů.

Produkt lze používat výhradně jako meziprodukt pro výrobu jiných chemických látek, jak je definováno v čl. 3(15) nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, a při použití musí být dodrženy přísně kontrolované podmínky definované v čl. 18(4) nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH. Produkt nesmí být používán jiným způsobem.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Specifikace

Parametr Jednotka Hodnota Metoda stanovené
Obsah 1,3-butadienu % hm. min. 40 dopočet
Obsah 1,3-butad​​ienu a isobutenu % hm. min. 65 ASTM D 2593-93
Obsah C3 uhlovodíků a lehčích % hm. max. 0,7 ASTM D 2593-93
Obsah C5 uhlovodíků a těžších % hm. max. 0,3 ASTM D 2593-93
Obsah methylacetylenu % hm. max. 0,1 ASTM D 2593-93
Obsah karbonylů mg/kg max. 150 ASTM D 4423-10
Obsah C4 nasycených uhlovodíků % hm. max. 10 ASTM D 2593-93
Obsah síry (H2S + merkaptany) mg/kg max. 5 elektrochemická metoda
Obsah stabilizátoru (inf.) ppm hm. min. 50 plynová chromatografie
Obsah ethylacetylenu a vinylacetylenu % hm. max. 1,5 plynová chromatografie

Balení, skladování, doprava

C4 frakce se dodává dálkovodem. Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0205 a ČSN 65 6481.

​​​​

​Soubory ke stažení

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Marta Rosul
+48 24 256 66 16
marta.rosul@orlen.pl

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL