Velikost textu:  A AA
Naftalenový koncentrát

Používá se jako surovina pro výrobu čistého naftalénu a ftalanhydridu.

Všeobecná charakteristika

Naftalenový koncentrát je tuhá bílá až žlutá látka s charakteristickým zápachem, s vysokým obsahem naftalenu (aromatický uhlovodík C10H8). Vzniká destilací pyrolyzního plynového oleje při výrobě ethylenu. Naftalenový koncentrát je látka zdraví škodlivá, vysoce toxická pro vodní organismy.

Produkt lze používat výhradně jako meziprodukt pro výrobu jiných chemických látek, jak je definováno v čl. 3(15) nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, a při použití musí být dodrženy přísně kontrolované podmínky definované v čl. 18(4) nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH. Produkt nesmí být používán jiným způsobem.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Specifikace

Parametr​ Jednotka Hodnota Metoda stanovení
Obsah naftalenu % hm. min. 90 plynová chromatografie
Neoddělitelné složky* % hm. max. 4 plynová chromatografie
Složky lehčí než naftalen ​​% hm. max. 6 plynová chromatografie
Složky těžší než naftalen % hm. max. 4 plynová chromatografie

* relativní těkavost k naftalenu 1,0

Balení, skladování, doprava 

Naftalenový koncentrát se musí skladovat v těsně uzavřených nádobách. Dopravuje se v ocelových železničních cisternách.

​​​​​

​Soubory ke stažení

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Beata Zajícová
Manažer pro klíčové klienty
+420 226 841 474
Beata.Zajicova@orlenunipetrol.cz​​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL