Velikost textu:  A AA
Propylen pro polymeraci

Používá se na výrobu polypropylenu a oxoalkoholů (změkčovadla do PVC, rozpouštědla). Uplatnění nachází při výrobě kyseliny akrylové a akrylátů (těsnění, tmely, akrylátová vlákna), propylenoxidu, kumenu.

Všeobecná charakteristika

Propylen pro polymeraci je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn, působící narkoticky. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Vyrábí se pyrolýzou uhlovodíků.

Propylen se používá jako monomer pro výrobu polymerů (polypropylen a jeho kopolymery), meziprodukt pro výrobu chemických látek (oxoalkoholů, kyseliny akrylové aj.) a jako technický plyn pro svařování, řezání apod.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č.1272/2008 CLP.

Specifikace

Parametr Jednotka Hodnota Metoda stanovení
Obsah propylenu % obj. min. 99,8 dopočtem
Obsah ethylenu ppm obj. max. 100 ASTM 2712-91
Obsah ethanu, propanu a dusíku ppm obj. max. 2000 ASTM 2712-91
Obsah acetylenu a methylacetylenu ppm obj. max. 10 ASTM 2712-91
Obsah dienů​​ ppm obj. max. 10 ASTM 2712-91
Obsah C4 uhlovodíků ppm obj. max. 20 ASTM 2712-91
Obsah kyslíku ppm obj. max. 10 elektrochemicky
Obsah vodíku ppm obj. max. 10 ASTM D 2504-88
Obsah oxidu uhličitého ppm obj. max. 10 ASTM D 2504-88
ASTM D 2505-88
Obsah oxidu uhelnatého ppm obj. max. 5 ASTM D 2504-88
ASTM D 2505-88
Osah síry (H2S a merkaptany) mg/m3 max. 1 elektrochemicky
Obsah vody u výrobce % hm. max. 15 vlhkoměr
Obsah vody u spotřebitele (cisterna) % hm. max. 200 dle dohody

Balení, skladování, doprava

Propylen se skladuje v nádržích zhotovených z nízkochladové oceli (pro -48 °C) ochlazených pod bod varu propylenu nebo pod tlakem. Přepravuje se v železničních cisternách, zhotovených z nízkochladové oceli (pro -48 °C), které musí být ochlazeny pod bod varu propylenu nebo být pod tlakem.

Provozní pravidla pro tlakové nádoby jsou uvedena v ČSN 07 8304, technická pravidla v ČSN 07 8305.

​​​​​​
  

​Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

ISO

Obchodní podmínky

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Marta Rosul
+48 24 256 66 16
marta.rosul@orlen.pl

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL