Velikost textu:  A AA
Etylen pro polymeraci

Používá se na výrobu polyetylenu, dále na výrobu lihu a etylbenzenu. Uplatnění nachází při výrobě PVC. Etylen slouží v podobě etylenglykolu na výrobu nemrznoucí kapaliny, ale hojně se využívá také v potravinářství například k dozrávání ovoce.

Všeobecná charakteristika

Etylen pro polymeraci je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn nasládlého zápachu, působící narkoticky. Se vzduchem tvoří výbušnou směs.
Vyrábí se pyrolýzou uhlovodíků.

Používá se jako monomer pro výrobu polymerů (polyetylénu a jeho kopolymerů), meziprodukt pro výrobu monomerů (etylbenzenu, vinylchloridu aj.) a dalších chemických látek (etylenoxidu), technický plyn pro svařování, řezání apod., nebo jako komponenta pro přípravu směsí – např. kalibračních plynů.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č.1272/2008 CLP.

Specifikace

Parametr Jednotka Hodnota Metoda stanovení
Obsah etylenu % obj. min. 99,9 DOPOČTEM
Obsah propylenu ppm obj. max. 50 ASTM D 2504-88
ASTM D 2505-88
Obsah methanu a ethanu ppm obj. max. 1000 ASTM D 2504-88
ASTM D 2505-88
Obsah acetylenu​ ppm obj. max. 5 ASTM D 2504-88
ASTM D 2505-88
Obsah ethylenoxidu ppm hm. max. 1 plyn. chromatografie
Obsah dienů ppm obj. max. 5 ASTM D 2504-88
ASTM D 2505-88
Obsah kyslíku ppm obj. max. 5 elektrochemicky
Obsah vodíku ppm obj. max. 10 ASTM D 2504-88
Obsah oxidu uhličitého ppm obj. max. 10 ASTM D 2504-88
ASTM D 2505-88
Obsah oxidu uhelnatého ppm obj. max. 10 ASTM D 2504-88
ASTM D 2505-88
Obsah síry (H2S + merkaptany) ppm obj. max. 1 elektrochemicky
Obsah vody ppm hm. max. 10 vlhkoměr
Obsah amoniaku ppm obj. max. 1 spektrofotometrie VIS
Obsah alkoholů (jako methanol) ppm obj. max. 5 plyn. chromatografie

Balení, skladování, doprava

Zkapalněný etylen se skladuje v nádržích zhotovených z ocele nebo hliníkových slitin, ochlazených pod teplotu varu etylenu, nebo v nádržích pod tlakem. Plynný etylen se dopravuje dálkovodem. Zkapalněný etylen se přepravuje v silničních tlakových cisternách, zhotovených z oceli nebo hliníkových slitin, které musí být ochlazeny pod bod varu etylenu nebo musí být pod tlakem. Provozní pravidla pro tlakové nádoby jsou uvedena v ČSN 07 8304, technická pravidla v ČSN 07 8305.

​​​​​​​
  

​Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

ISO​

Obchodní podmínkyObchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Marta Rosuł 
+48 691 991 378
marta.rosul@orlen.pl​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL