Velikost textu:  A AA
C10 frakce nehydrogenovaná

Používá se při průmyslové výrobě uhlovodíkových pryskyřic.

Všeobecná charakteristika 

C10 frakce nehydrogenovaná je uhlovodíková frakce vznikající jako vedlejší produkt při pyrolýze uhlovodíků na ethylenové jednotce. Je to čirá, bezbarvá až nažloutlá kapalina s převážným obsahem aromatických uhlovodíků.

Frakce C10 je ve smyslu ČSN 65 0201 hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti.

Používá se jako monomer při průmyslové výrobě uhlovodíkových pryskyřic.​

Produkt j​e klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Speci​fikace

Parametr Jednotka Hodnota Met​oda stanovení
Obsah indenu a jeho metylovaných homologů % hm. min. 50 chromatograficky
Obsah naftalenu % hm. max. 4 chromatograficky
Obsah vody​​ ppm max. 500 ASTM D 6304
Barva Gardner max. 7 ASTM D 1544

Balení, skladování, doprava 

Frakce C10 se d​opravuje v železničních cisternách. Pro skladování a dopravu platí ČSN 65 0201 a příslušné přepravní a bezpečnostní předpisy.

​Podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s frakcí C 10 jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobce.

​​​​​

​Soubory ke stažení

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Beata Zajícová
Manažer pro klíčové klienty
+420 226 841 474
Beata.Zajicova@orlenunipetrol.cz​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL