Velikost textu:  A AA
C10 frakce nehydrogenovaná

Používá se při průmyslové výrobě uhlovodíkových pryskyřic.

Všeobecná charakteristika

C10 frakce nehydrogenovaná je uhlovodíková frakce vznikající jako vedlejší produkt při pyrolýze uhlovodíků na ethylenové jednotce. Je to čirá, bezbarvá až nažloutlá kapalina s převážným obsahem aromatických uhlovodíků.

Frakce C10 je ve smyslu ČSN 65 0201 hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti.

Používá se jako monomer při průmyslové výrobě uhlovodíkových pryskyřic.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Specifikace

Parametr Jednotka Hodnota Metoda stanovení
Obsah indenu a jeho metylovaných homologů % hm. min. 50 chromatograficky
Obsah naftalenu % hm. max. 4 chromatograficky
Obsah vody​​ ppm max. 500 ASTM D 6304
Barva Gardner max. 7 ASTM D 1544

Balení, skladování, doprava

Frakce C10 se dopravuje v železničních cisternách. Pro skladování a dopravu platí ČSN 65 0201 a příslušné přepravní a bezpečnostní předpisy.

Podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s frakcí C 10 jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobce.

​​

​Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

ISO

Obchodní podmínky

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Beata Zajícová
tel. 225 001 474
Beata.zajicova@orlenunipetrol.cz

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL