Velikost textu:  A AA
Propylen FCC

Používá se na výrobu polypropylenu a oxoalkoholů (změkčovadla do PVC, rozpouštědla). Uplatnění nachází při výrobě kyseliny akrylové a akrylátů (těsnění, tmely, akrylátová vlákna), propylenoxidu, kumenu.

Všeobecná charakteristika

Propylen FCC je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn, působící narkoticky. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Vyrábí se pyrolýzou uhlovodíků v jakosti podle PND 33-382.

Propylen se používá jako monomer pro výrobu polymerů (polypropylenu a jeho kopolymerů), meziprodukt pro výrobu chemických látek (oxoalkoholů, kyseliny akrylové aj.) a jako technický plyn pro svařování, řezání apod.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Specifikace

Parametr Limit Hodnota jednotky hmotnostní Metoda stanovení
Propylen min. 99,5 % dopočtem
Propan max. 0,50 % plynová chromatografie
Metan, etan, etylen max. 1 000 ppm plynová chromatografie
Etylen max. 100 ppm plynová chromatografie
Propadien, acetaldehyde, butenes, methylacetylene, 1.3-butadiene max. 10,0 ppm plynová chromatografie
Vodík max. 2 ppm plynová chromatografie
Kyslík max. 1,5 ppm analyzátor kyslíku
CO max. 0,10 ppm plynová chromatografie
CO2 max. 5,2 ppm plynová chromatografie
Metanol max. 3,8 ppm plynová chromatografie
Izopropanol max. 21,0 ppm plynová chromatografie
Voda max. 10 ppm plynová chromatografie
Síra max. 1,0 ppm UV fluorescence
H2S max. 1,0 ppm plynová chromatografie + MS detektor
COS max. 0,12 ppm plynová chromatografie + MS detektor
Arzén max. 0,06 ppm plynová chromatografie + MS detektor
Dusík jako NH3​​ max. 5 ppm plynová chromatografie
Butenes + butadiene max. 5 ppm plynová chromatografie

Balení, skladování, doprava

Propylen se skladuje v nádržích zhotovených z nízkochladové oceli (pro -48 °C) ochlazených pod bod varu propylenu nebo pod tlakem. Přepravuje se v železničních cisternách, zhotovených z nízkochladové oceli (pro -48 °C), které musí být ochlazeny pod bod varu propylenu nebo být pod tlakem.

Provozní pravidla pro tlakové nádoby jsou uvedena v ČSN 07 8304, technická pravidla v ČSN 07 8305.

​​​​

​Soubory ke stažení

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Marta Rosul
+48 24 256 66 16
marta.rosul@orlen.pl

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL