Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál/  Chempark Záluží/  Závazné normy a informace
Velikost textu:  A AA
Závazné normy a informace

NOVINKY NA TÉTO STRÁNCE

Datum Aktualita
​25.11.2022 ​Vložena nová směrnice 417 "Kontrola přítomnosti nebezpečné koncentrace kyslíku nebo kumulace toxických, hořlavých a výbušných látek".​
​25.11.2022 ​​Vložen aktualizovaný Seznam N-norem (aktualizovaná norma N 11 986).​
​23.11.2022 ​Vložen Ceník služeb 2023 platný od 1.1.2023.
​16.11.2022 ​​Vložena aktualizovaná směrnice 402 "Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací".
​13.10.2022 ​Vložena aktualizovaná směrnice 422 "Servis a používání dýchací techniky"
​7.10.2022 ​Vložena nová směrnice 319 "Radiační ochrana".
​6.10.2022 ​Vložena aktualizovaná směrnice 477 "Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží".
​15.9.2022 ​​Vložena aktualizovaná směrnice 316 "Potrubní mosty".​
​1.8.2022 ​Vložena aktualizovaná směrnice 361 "Odběry technických plynů z páteřních rozvodů na mostech".
​22.7.2022 ​Vložen aktualizovaný Evakuační plán ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
​18. 7. 2022 ​Vložen aktualizovaný Seznam N-norem (aktualizovaná norma N 11 017 - CZ i EN verze).

 

BENZINA, odštěpný závod

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro BENZINA, odštěpný závod
Směrnice 402/2 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací (BENZINA, o.z. + Orlen Unipetrol Slovakia)
Dokument ruší směrnici 402/2 "Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizaci", 1 vydání ze dne 1.6.2020 platné pro BENZINA, o.z.
1.7.2021
​Směrnice 465/1 ​Povolování prací (BENZINA, o.z. + Orlen Unipetrol Slovakia)
Dokument ruší směrnici 465 "Povolování prací", 2 vydání ze dne 1.1.2021 platné pro BENZINA, o.z.
​1.7.2021
​​

 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro ORLEN Unipetrol RPA​ ​Platí pro Jednotky Rafinérie
​Šablona chemických analýz ​​Šablona chemických analýz
(Určeno pro import dat chemických analýz k vrtům v okolí areálu Chempark Záluží)
Soubor je k dispozici ve formátu *.zip
20.7.2021
​Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Evakuační plán Evakuační plán ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.​ 1.7.2022​
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​Ceník služeb ​​Ceník služeb 2023 platný od 1. ledna 2023 (NOVÉ) 1.1.2023​
Neplatí pro Areál chemických výrob Kralupy !
​​Ceník služeb ​Ceník služeb 2022 platný do 31. prosince 2022 1.1.2022​
Neplatí pro Areál chemických výrob Kralupy !
​Ceník služeb - objednávka ​Objednávka telekomunikačních služeb ​1.4.2021
​Provozní řád ​Provozní řád myčky vozidel Chempark Záluží ​17.10.2020
​Informace společnosti ZÁVAZNÉ POKYNY - VŠEOBECNÁ RIZIKA vyplývající z charakteru a povahy nebezpečných chemických látek, mechanických, tepelných a ostatních vlivů výroby společnosti a jednotlivých výrobních úseků  1​.6.2021​
Informace společnosti

ZÁVAZNÉ POKYNY - Rizika vyplývající z provádění pracovních činností a opatření přijatá k jejich minimalizaci nebo odstranění

1.6.2021
Sankce v oblasti HSE Sankce v oblasti HSE - Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana - sazebník​ 1.6.2022
​Bezpečnostní zpráva ​​Bezpečnostní zpráva ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.​​ 16.2.2021
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​Bezpečnostní zpráva

Bezpečnostní zpráva ORLEN Unipetrol  RPA​ s.r.o. - objekt Jednotka Raf​inérie Kralupy

16.4.2021​
​​Písemné pokyny podle ADR ​​Písemné pokyny pro případ nehody - ADR 1.1.2021
​​Písemné pokyny podle RID Písemné pokyny pro případ nehody - RID​ ​1.1.2021
​Tabulka IRZ ​Evidence odpadů do IRZ od kontraktorů 20.4.2022
Politika IMS Politika integrovaného systému řízení​ (NOVÉ)​​ 15. 7. 2022
​​Směrnice 135 ​Vstupy a vjezdy do areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy
​1.2.2022
​Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Litvínově !
​​Směrnice 316 ​Potrubní mosty (NOVÉ)​ 19.9.2022
​​Směrnice 317 Zásady protikorozní ochrany strojního a technologického zařízení 15.2.2010​
​Směrnice 319 ​Radiační ochrana (NOVÉ)​​ ​1.10.2022
​Směrnice 338 ​Vstupní kontrola kovových materiálů a výrobků z nich nedestruktivními metodami 1.5.2019​​
​Směrnice 343 ​Podmínky nákupu, používání, údržba a kontrola průmyslových hadic ​1.6.2019
​Směrnice 350 ​Technická dokumentace 18.4.2022
​​Směrnice 350 - 
Metodiky a přílohy
Metodiky a přílohy ke směrnici 350 "Technická dokumentace" 18.4.2022
Směrnice 361 Odběry technických plynů z páteřních rozvodů na mostech (NOVÉ) 3.8.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​​
Směrnice 372 Výkopové a zemní práce, terénní úpravy 
Formulář "Ohlášení výkopových prací" 
6.9.2021
​Směrnice 402 ​Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací (NOVÉ) ​18.11.2022
​Směrnice 405 Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti, areál Chempark Záluží Litvínov  29.10.2020
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​Směrnice 405/1 ​Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti, areál Chemických výrob Kralupy  ​29.10.2020
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !​​
​​Směrnice 406 ​Elektrické zajištění zařízení pro strojní opravu 21.10.2020
​​Směrnice 407 Mechanické zajištění zařízení pro Jednotky Rafinérie Litvínov a Kralupy ​25.5.2021​
​Směrnice 411 ​Základní požadavky pro zpracování studie HAZOP​
Soubory obsažené v příloze C
1.6.2022​
​Směrnice 416 ​Základní požadavky pro implementaci systému uzamykání a označování - LOTO ​13.4.2020
​Směrnice 417 ​Kontrola přítomnosti nebezpečné koncentrace kyslíku nebo kumulace toxických, hořlavých a výbušných látek​ (NOVÉ) 1.12.2022​
​​​Směrnice 420 ​Práce ve výškách ​1.12.2018
Směrnice 422 Servis a používání dýchací techniky (NOVÉ) 14.10.2022
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​Směrnice 425 Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) 2​6.1.2018​
​Směrnice 427 Přenosné žebříky 1.1.2018​
​Směrnice 429

Práce v nebezpečných prostorech

(Nahrazuje S408 "​Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených nádobách a pod úrovní terénu" platnou pro Rafinérii, o.z.)

1​.8.2018​
​Směrnicer 433/3 Odsávání náplní aparátů pomocí vakuových zařízení​ 6.5.2022​
​Směrnicer 433/4 Bezpečný provoz kalových cisteren při odčerpávání uhlovodíkových kalů​ 11.7.2022​
​Směrnice 435 ​Povolení k práci ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 1 ​Povolení práce na zařízení / Práce s otevřeným ohněm / Příkaz ke svařování / Příkaz V ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 3 ​Zvláštní požárně bezpečnostní opatření ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 4 Požární dohled 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 5 Příkladový výčet prací / Ohlašovací povinnost 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 7 ​Seznam určených zaměstnanců provádějících práce v prostorech s nebezpečím výbuchu 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 10 ​Analýza zajištění bezpečnosti při práci - JHA 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 11 Odpovědnosti a role týkající se formuláře a příloh povolení k práci 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 17 Požadavky na rizikové činnosti 16.7.2014​
​​​Směrnice 443/1 ​​Povinnosti vyplývající z rizika sirovodíku (sulfanu) ​27.3.2018​
​Směrnice 443/1 - Příloha 1 Rozmístění IDP ​​27.3.2018​
​​Směrnice 443/1 - Příloha 12 ​Schéma - výskyt sirovodíku - bl.25 a 26 - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 13 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - bl. 24 - FCC - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 14 ​Soupis výstražných tabulek H2S - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 15 ​​Soupis výstražných tabulek H2S - Litvínov ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 19 Schéma - výskyt sirovodíku - flérový systém (Kralupy) ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 20 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 1 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 21 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 2 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 22 Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 3 (Litvínov) 27.3.2018​
Směrnice 444/2 Projektování, realizace a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí 16.7.2019 Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Směrnice 445, formulář 1 Propustk​a odpadu přes brány areálu Chempark Záluží 21.4.2022
​Směrnice 445/1 ​Pravidla pro nakládání s kovovým odpadem​ 1.1.2022​ Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Směrnice 465 Povolování prací 31.10.2017
​Směrnice 477 ​​V​stup a vjezd do areálu Chempark Záluží​ (NOVÉ)​ ​13.10.2022
Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !​
Směrnice 694 Pohyb materiálu, propustky 1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 1

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.pdf)

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 2

Permanentní propustka (*.pdf)

Permanentní propustka (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 3

Seznam převáženého materiálu (*.pdf)

Seznam převáženého materiálu (*.docx)

1.6.2018
Směrnice 704

Užívání území společnosti

3.1.2019
Směrnice 751 Informační systém pro Facility Management 25.4.2022
​Směrnice 842 Provozní předpisy, operátorské manuály a technologické karty / reglementy 23.5.2022​
​Provozní bezpečnostní předpis 01 ​Kontrola a monitoring ovzduší při práci na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ 21.4.2015​
​Příručka ​Povolení k práci ​21.11.2017
​Pracovní postup PRP 3 Filtrační dýchací přístroj 1.9.2007​
​​Pracovní postup PRP 4 ​Železniční nákladní vozy – manipulace a používání​​​​​ ​1.1.2022
​Pracovní postup PRP 5 Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA M1 ​1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​Pracovní postup PRP 6 Oživovací ​kyslíkový přístroj Saturn-OXY (NOVÉ) 1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​​Pracovní postup PRP 14 Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AirGo (NOVÉ) ​1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​​​Pracovní postup PRP 16 ​Poplachová výstra​ha MSA AUER MOTIONSCOUT (NOVÉ) ​​1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​​​​Pracovní postup PRP 20 Vzduchový dá​lkový izolační dýchací přístroj MSA DSL-P​ (NOVÉ) 1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​​​​​Pracovní postup PRP 21 ​Práce na trakčním vedení vlečky a v jeho blízkosti ​9.4.2017​
​Seznam N norem Seznam​ N norem​​​​​​​​​​ (NOVÉ) 23.11.2022
​N normy - externí firmy​ Pravidla pro poskytování norem externím firmám ​---​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 N normy

 
  
  
Složka: N 10N 10
Složka: N 11N 11
Složka: N 12N 12
Složka: N 13N 13
Složka: N 14N 14
Složka: N 15N 15
Složka: N 16N 16
Složka: N 18N 18
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL