Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál/  Chempark Záluží/  Závazné normy a informace
Velikost textu:  A AA
Závazné normy a informace

NOVINKY NA TÉTO STRÁNCE

Datum Aktualita
​18.7.2024 ​​​Vložen aktualizovaný Ceník služeb pro rok 2024 platný od 1. 8. 2024.
11.6.2024 ​​​​Vložena aktualizovaná směrnice 416 "Základní požadavky pro implementaci systému uzamykání a označování - LOTO"​
​31.5.2024 ​Vložena změna směrnice 435 "Povolení k práci" (přílohy beze změn) a směrnice 465 "Povolování prací".
​21.5.2024 ​Vložena nová směrnice 841 "Řízení a správa dokumentace o ochraně před výbuchem".
​19.4.2024 ​​​Vložena aktualizovaná směrnice 372 "Výkopové a zemní práce, terénní úpravy"​ včetně souvisejícího formuláře.
10.4.2024 ​Vložena aktualizovaná směrnice 417 "​​Kontrola přítomnosti nebezpečné koncentrace kyslíku nebo kumulace toxických, hořlavých a výbušných látek"​.
​22.3.2024 ​​Vložena aktualizovaná směrnice 433/3 "​Odsávání náplní aparátů pomocí vakuových zařízení"​.
​6.3.2024 ​Vložena nová směrnice 424 "​Užívání, revize a zkoušky elektrických spotřebičů a ručního nářadí" včetně souvisejících formulářů.​
​9.2.2024 ​Vložena aktualizovaná směrnice 797 "ORLEN UNIPETROL STANDARD – dopravní a přepravní prostředky přepravující plastový granulát"​.
Vložena aktualizovaná směrnice 422 "Servis a používání dýchací techniky".​
​19.1.2024 ​​​Vložena a​ktualizovaná směrnice 338 "​Vstupní kontrola kovových materiálů a výrobků z nich nedestruktivními metodami"

 

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Úsek areál Kolín (UARKO)

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro Úsek areál Kolín
​Seznam směrnic UARKO ​Seznam směrnic UARKO ​1.11.2023 ​​
--- Směrnice v zaheslovaném archivu *.zip
Pro zaslání/sdělení hesla prosím kontaktujte vlastníka smlouvy nebo realizátora výběrového řízení.
1.11.2023

 

BENZINA, odštěpný závod

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro BENZINA, odštěpný závod
Směrnice 402/2 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací (BENZINA, o.z. + Orlen Unipetrol Slovakia) 15.2.2023
​Směrnice 465/1 ​Povolování prací (BENZINA, o.z. + Orlen Unipetrol Slovakia)
Dokument ruší směrnici 465 "Povolování prací", 2 vydání ze dne 1.1.2021 platné pro BENZINA, o.z.
​1.7.2021
​​

 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro ORLEN Unipetrol RPA​ ​Platí pro Jednotky Rafinérie
​Šablona chemických analýz ​​Šablona chemických analýz
(Určeno pro import dat chemických analýz k vrtům v okolí areálu Chempark Záluží)
Soubor je k dispozici ve formátu *.zip
20.7.2021
​Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Evakuační​ plán Evakuační plán ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.​ 1.7.2022​
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​​Ceník služeb ​​​Ceník služeb 2024​​​ platný od 1. srpna 2024 (NOVÉ)
Platný od 1. 8. 2024
​1.8.2024
Neplatí pro Areál chemických výrob Kralupy !
​​Ceník služeb ​​Ceník služeb 2024​​ platný od 1. února 2024
Platný do 31. 7. 2024
1.2.2024​
Neplatí pro Areál chemických výrob Kralupy !​
​Ceník služeb - objednávka ​Objednávka telekomunikačních služeb ​1.4.2021
​Provozní řád ​Provozní řád myčky vozidel Chempark Záluží ​17.10.2020
​Informace společnosti ZÁVAZNÉ POKYNY - VŠEOBECNÁ RIZIKA vyplývající z charakteru a povahy nebezpečných chemických látek, mechanických, tepelných a ostatních vlivů výroby společnosti a jednotlivých výrobních úseků  1​.6.2021​
Informace společnosti

ZÁVAZNÉ POKYNY - Rizika vyplývající z provádění pracovních činností a opatření přijatá k jejich minimalizaci nebo odstranění

1.6.2021
Sankce v oblasti HSE Sankce v oblasti HSE - Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana a ŽP - sazebník 30.1.2023
​Bezpečnostní zpráva ​​Bezpečnostní zpráva ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.​​ 1.12.2022
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​Bezpečnostní zpráva

Bezpečnostní zpráva ORLEN Unipetrol  RPA​ s.r.o. - objekt Jednotka Raf​inérie Kralupy

16.4.2021​
​​Písemné pokyny podle ADR Písemné pokyny pro případ nehody - ADR​ 1.1.2023
​​Písemné pokyny podle RID ​Písemné pokyny pro případ nehody - RID​​ ​1.1.2023
​Tabulka IRZ ​Evidence odpadů do IRZ od kontraktorů 20.4.2022
​Nařízení 2023/1 Nařízení ředitele Úseku bezpečnosti
Používání plastových ohraničovacích řetězů a zákazu používaní výstražných vytyčovacích pásek pro ohraničení pracoviště a vytyčování prostorů v prostorách společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
1.9.2023​
Politika IMS Politika integrovaného systému řízení​ 15. 7. 2022
​​Směrnice 135 ​Vstupy a vjezdy do areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy
​1.2.2022
​Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Litvínově !
​​Směrnice 316 ​Potrubní mosty 19.9.2022
​​Směrnice 317 Zásady protikorozní ochrany strojního a technologického zařízení 15.2.2010​
​Směrnice 319 ​Radiační ochrana ​1.10.2022
​​Směrnice 338​
​Vstupní kontrola kovových materiálů a výrobků z nich nedestruktivními metodami (NOVÉ) ​25.1.2024
​Směrnice 343 ​Podmínky nákupu, používání, údržba a kontrola průmyslových hadic ​1.6.2019
​Směrnice 350 Technická dokumentace 1.4.2023
​​Směrnice 350 - 
Metodiky a přílohy
Metodiky a přílohy ke směrnici 350 "Technická dokumentace" 1.4.2023
Směrnice 361 Odběry technických plynů z páteřních rozvodů na mostech 3.8.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​​
​Směrnice 372 Výkopové a zemní práce, terénní úpravy  (NOVÉ)
Formulář "Ohlášení výkopových prací"​ (NOVÉ)
26.4.2024​
​Směrnice 402 ​Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací ​18.11.2022
​Směrnice 405 Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti, areál Chempark Záluží 4.9.2023
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​Směrnice 405/1 Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti, areál Chemických výrob Kralupy nad Vltavou 4.9.2023
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !​​
​​Směrnice 406 ​Elektrické zajištění zařízení pro strojní opravu 21.10.2020
​​Směrnice 407 Mechanické zajištění zařízení pro Jednotky Rafinérie Litvínov a Kralupy ​25.5.2021​
​Směrnice 411 ​Základní požadavky pro zpracování studie HAZOP​
Soubory obsažené v příloze C
1.6.2022​
​Směrnice 416 ​​Základní požadavky pro implementaci systému uzamykání a označování - LOTO (NOVÉ)
Platnost od 14. 6. 2024
​14.6.2024
​Směrnice 416 ​Základní požadavky pro implementaci systému uzamykání a označování - LOTO
Platnost do 13.6.2024
​13.4.2020
​Směrnice 417 ​Kontrola přítomnosti nebezpečné koncentrace kyslíku nebo kumulace toxických, hořlavých a výbušných látek (NOVÉ)
Platnost od 1.6.2024
​1.6.2024
​Směrnice 417 ​Kontrola přítomnosti nebezpečné koncentrace kyslíku nebo kumulace toxických, hořlavých a výbušných látek
Platnost do 31.5.2024.
1.12.2022​
​Směrnice 418 Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí​ 21.2.2023​
​​​Směrnice 420 ​Práce ve výškách ​1.12.2018
​Směrnice 422 Servis a používání dýchací techniky​ (NOVÉ) 15.2.2024​
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​Směrnice 424 Užívání, revize a zkoušky elektrických spotřebičů a ručního nářadí (NOVÉ)
Související formuláře A-E (formát *.zip)
11.3.2024​
​Směrnice 425 Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) 2​6.1.2018​
​Směrnice 427 ​Přenosné žebříky, regály, vozíky 3.7.2023​
​Směrnice 429

Práce v nebezpečných prostorech

(Nahrazuje S408 "​Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených nádobách a pod úrovní terénu" platnou pro Rafinérii, o.z.)

1​.8.2018​
​​Směrnice 433/3 Odsávání náplní aparátů pomocí vakuových zařízení​​ (NOVÉ) 28.3.2024​
​Směrnice 433/4 Bezpečný provoz kalových cisteren při odčerpávání uhlovodíkových kalů​ 11.7.2022​
​Směrnice 433/7 Vybavení dopravních jednotek zajišťujících přepravu nebezpečných věcí po silnici​ ​9.5.2023
​Směrnice 435 Povolení k práci​ (NOVÉ) ​1.6.2024
​Směrnice 435 - Příloha 1 ​Povolení práce na zařízení / Práce s otevřeným ohněm / Příkaz ke svařování / Příkaz V ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 3 ​Zvláštní požárně bezpečnostní opatření ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 4 Požární dohled 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 5 Příkladový výčet prací / Ohlašovací povinnost 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 7 ​Seznam určených zaměstnanců provádějících práce v prostorech s nebezpečím výbuchu 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 10 ​Analýza zajištění bezpečnosti při práci - JHA 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 11 Odpovědnosti a role týkající se formuláře a příloh povolení k práci 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 17 Požadavky na rizikové činnosti 16.7.2014​
​​​Směrnice 443/1 ​​Povinnosti vyplývající z rizika sirovodíku (sulfanu) ​27.3.2018​
​Směrnice 443/1 - Příloha 1 Rozmístění IDP ​​27.3.2018​
​​Směrnice 443/1 - Příloha 12 ​Schéma - výskyt sirovodíku - bl.25 a 26 - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 13 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - bl. 24 - FCC - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 14 ​Soupis výstražných tabulek H2S - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 15 ​​Soupis výstražných tabulek H2S - Litvínov ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 19 Schéma - výskyt sirovodíku - flérový systém (Kralupy) ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 20 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 1 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 21 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 2 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 22 Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 3 (Litvínov) 27.3.2018​
Směrnice 444/2 Projektování, realizace a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí 16.7.2019 Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Směrnice 445, formulář 1 Propustk​a odpadu přes brány areálu Chempark Záluží 21.4.2022
​Směrnice 445/1 Pravidla pro nakládání s kovovým odpadem
12.6.2023​ Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Směrnice 465 Povolování prací (NOVÉ)
1.6.2024
​Směrnice 477 ​​V​stup a vjezd do areálu Chempark Záluží ​13.10.2022
Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !​
Směrnice 694 Pohyb materiálu, propustky 1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 1

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.pdf)

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 2

Permanentní propustka (*.pdf)

Permanentní propustka (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 3

Seznam převáženého materiálu (*.pdf)

Seznam převáženého materiálu (*.docx)

1.6.2018
Směrnice 704

Užívání území společnosti

3.1.2019
Směrnice 751 Informační systém pro Facility Management 25.4.2022
​​Směrnice 797 ORLEN UNIPETROL STANDARD – dopravní a přepravní prostředky přepravující plastový granulát​ (NOVÉ) 12.2.2024​
​Směrnice 841 ​Řízení a správa dokumentace o ochraně před výbuchem​ (NOVÉ) 27.5.2024​
​Směrnice 842 Provozní předpisy, operátorské manuály a technologické karty / reglementy 23.5.2022​
​Provozní bezpečnostní předpis 01 ​Kontrola a monitoring ovzduší při práci na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ 21.4.2015​
​Příručka ​Povolení k práci ​21.11.2017
​​Pracovní postup PRP 4 ​Železniční nákladní vozy – manipulace a používání​​​​​ ​1.1.2022
​Pracovní postup PRP 5 Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA M1 ​1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​Pracovní postup PRP 6 Oživovací ​kyslíkový přístroj Saturn-OXY 1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​​Pracovní postup PRP 14 Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AirGo ​1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​​​Pracovní postup PRP 16 ​Poplachová výstra​ha MSA AUER MOTIONSCOUT ​​1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​​​​Pracovní postup PRP 20 Vzduchový dá​lkový izolační dýchací přístroj MSA DSL-P​ 1.5.2022
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​​​​​​Pracovní postup PRP 21 ​Práce na trakčním vedení vlečky a v jeho blízkosti 11.5.2023​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL