Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  SLUŽBY A AREÁL/  Chempark Záluží/  Závazné normy a informace
Velikost textu:  A AA
Závazné normy a informace

NOVINKY NA TÉTO STRÁNCE

Datum Aktualita
​19.1.2022 ​Vloženy aktualizované směrnice 135 "​Vstupy a vjezdy do areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy" a 477 "​Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží".
​3.1.2022 ​Vložen nový pracovní postup PRP 4 "​​​​​​Železniční nákladní vozy – manipulace a používání​​​​​​".
​27.12.2021 ​Vložena nová směrnice 445/1 "Pravidla pro nakládání s kovovým odpadem".
​15.12.2021 ​Vložen aktualizovaný Seznam N-norem (nová norma N11500).
​9.12.2021 ​Vložen aktualizovaný Seznam N-norem (změna normy N11063).
​29.11.2021 ​Vložen Ceník služeb 2022 platný od 1.1.2022.
​6.9.2021 ​Vložena aktualizovaná Metodika S 350/4 "Vstupní data pro tvorbu technického asset registru​" a s ní související nové tabulky "Seznamy zařízení a jejich komponent pro stavební objekty​" a "Tabulka s celkovým přehledem zařízení (technických objektů)​​".
​3.9.2021 ​Vloženo nové vydání směrnice 372 "Výkopové a zemní práce, terénní úpravy​" včetně souvisejícího formuláře.
​1.9.2021 ​​​​​Vložen aktualizovaný Seznam N-norem (vydána nová norma N 11025. Dále došlo ke zrušení několika vybraných N-norem).​
​22.7.2021 ​​​​Vložen aktualizovaný Seznam N-norem (změna normy N11200 včetně příloh).

 

BENZINA, odštěpný závod

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro BENZINA, odštěpný závod
Směrnice 402/2 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací (BENZINA, o.z. + Orlen Unipetrol Slovakia)
Dokument ruší směrnici 402/2 "Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizaci", 1 vydání ze dne 1.6.2020 platné pro BENZINA, o.z.
1.7.2021
​Směrnice 465/1 ​Povolování prací (BENZINA, o.z. + Orlen Unipetrol Slovakia)
Dokument ruší směrnici 465 "Povolování prací", 2 vydání ze dne 1.1.2021 platné pro BENZINA, o.z.
​1.7.2021
​​

 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro ORLEN Unipetrol RPA​ ​Platí pro Jednotky Rafinérie
​Šablona chemických analýz ​​Šablona chemických analýz
(Určeno pro import dat chemických analýz k vrtům v okolí areálu Chempark Záluží)
Soubor je k dispozici ve formátu *.zip
20.7.2021
​Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Evakuační plán Evakuační plán UNIPETROL RPA, s.r.o.​ 20.8.2020​
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​​Ceník služeb ​Ceník služeb 2022 platný od 1. ledna 2022 (NOVÉ)​ 1.1.2022​
Neplatí pro Areál chemických výrob Kralupy !
​Ceník služeb - objednávka ​Objednávka telekomunikačních služeb ​1.4.2021
​Provozní řád ​Provozní řád myčky vozidel Chempark Záluží ​17.10.2020
​Informace společnosti ZÁVAZNÉ POKYNY - VŠEOBECNÁ RIZIKA vyplývající z charakteru a povahy nebezpečných chemických látek, mechanických, tepelných a ostatních vlivů výroby společnosti a jednotlivých výrobních úseků  1​.6.2021​
Informace společnosti

ZÁVAZNÉ POKYNY - Rizika vyplývající z provádění pracovních činností a opatření přijatá k jejich minimalizaci nebo odstranění

1.6.2021
Sankce v oblasti HSE Sankce v oblasti HSE - Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana - sazebník 16.1.2015
​Bezpečnostní zpráva ​​Bezpečnostní zpráva ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.​​ 16.2.2021
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​Bezpečnostní zpráva

Bezpečnostní zpráva ORLEN Unipetrol  RPA​ s.r.o. - objekt Jednotka Raf​inérie Kralupy

16.4.2021​
​​Písemné pokyny podle ADR ​​Písemné pokyny pro případ nehody - ADR 1.1.2021
​​Písemné pokyny podle RID Písemné pokyny pro případ nehody - RID​ ​1.1.2021
​Tabulka IRZ Evidence odpadů do IRZ od kontraktorů ​1.1.2018
Politika IMS Politika integrovaného systému řízení 13.12.2019
​​Směrnice 135 ​Vstupy a vjezdy do areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy  (NOVÉ)
​1.2.2022
​Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Litvínově !
​​Směrnice 316 Potrubní mosty 26.11.2018
​​Směrnice 317 Zásady protikorozní ochrany strojního a technologického zařízení 15.2.2010​
​Směrnice 338 ​Vstupní kontrola kovových materiálů a výrobků z nich nedestruktivními metodami 1.5.2019​​
​Směrnice 343 ​Podmínky nákupu, používání, údržba a kontrola průmyslových hadic ​1.6.2019
​Směrnice 350 Technická dokumentace 8.1.2019
​​Metodika S 350/1 Požadavky na výkresovou dokumentaci izometrií potrubních rozvodů 8.1.2019
​​​Metodika S 350/2 Požadavky na zhotovení schémat toků procesu (PFS) a schémat P&ID 8.1.2019
​​​Metodika S 350/3 Seznam a struktura hodnot DCC kódu 8.1.2019
​​​​Metodika S 350/4

​Vstupní data pro tvorbu technického asset registru​  (NOVÉ)

Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty strojní
Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty MaR a ASŘTP
Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty elektro 
Seznamy zařízení a jejich komponent pro stavební objekty  (NOVÉ)
Tabulka s celkovým přehledem zařízení (technických objektů)​  (NOVÉ)

6.9.2021​
​​​​Metodika S 350/5

Požadavky na seznamy a popisná data náhradních dílů

Seznamy náhradních dílů

8.1.2019​
Směrnice 361 Odběry technických plynů z páteřních rozvodů na mostech 15.9.2016
Směrnice 372 Výkopové a zemní práce, terénní úpravy (NOVÉ) 
Formulář "Ohlášení výkopových prací" (NOVÉ) 
6.9.2021
​Směrnice 402 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací (NOVÉ) ​1.6.2021
​Směrnice 405 Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti, areál Chempark Záluží Litvínov  29.10.2020
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Litvínově !​
​Směrnice 405/1 ​Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti, areál Chemických výrob Kralupy  ​29.10.2020
Platí pouze pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !​​
​​Směrnice 406 ​Elektrické zajištění zařízení pro strojní opravu 21.10.2020
​​Směrnice 407 Mechanické zajištění zařízení pro Jednotky Rafinérie Litvínov a Kralupy ​25.5.2021​
​Směrnice 416 ​Základní požadavky pro implementaci systému uzamykání a označování - LOTO ​13.4.2020
​​​Směrnice 420 ​Práce ve výškách ​1.12.2018
Směrnice 422 Servis a používání dýchací techniky 30.1.2019
Neplatí pro Jednotku Rafinérie v Kralupech !
​Směrnice 425 Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) 2​6.1.2018​
​Směrnice 427 Přenosné žebříky 1.1.2018​
​Směrnice 429

Práce v nebezpečných prostorech

(Nahrazuje S408 "​Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených nádobách a pod úrovní terénu" platnou pro Rafinérii, o.z.)

1​.8.2018​
​Směrnice 435 ​Povolení k práci ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 1 ​Povolení práce na zařízení / Práce s otevřeným ohněm / Příkaz ke svařování / Příkaz V ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 3 ​Zvláštní požárně bezpečnostní opatření ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 4 Požární dohled 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 5 Příkladový výčet prací / Ohlašovací povinnost 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 7 ​Seznam určených zaměstnanců provádějících práce v prostorech s nebezpečím výbuchu 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 10 ​Analýza zajištění bezpečnosti při práci - JHA 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 11 Odpovědnosti a role týkající se formuláře a příloh povolení k práci 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 17 Požadavky na rizikové činnosti 16.7.2014​
​​​Směrnice 443/1 ​​Povinnosti vyplývající z rizika sirovodíku (sulfanu) ​27.3.2018​
​Směrnice 443/1 - Příloha 1 Rozmístění IDP ​​27.3.2018​
​​Směrnice 443/1 - Příloha 12 ​Schéma - výskyt sirovodíku - bl.25 a 26 - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 13 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - bl. 24 - FCC - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 14 ​Soupis výstražných tabulek H2S - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 15 ​​Soupis výstražných tabulek H2S - Litvínov ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 19 Schéma - výskyt sirovodíku - flérový systém (Kralupy) ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 20 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 1 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 21 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 2 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 22 Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 3 (Litvínov) 27.3.2018​
Směrnice 444/2 Projektování, realizace a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí 16.7.2019 Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Směrnice 445, formulář 1 Propustka odpadu přes brány areálu Chempark Záluží 3.1.2020
Směrnice 445, formulář 2 Přejímací list odpadu společnosti PARTR, s.r.o.
(Platnost pro ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.)
3.1.2020
​Směrnice 445, formulář 3 Přejímací list odpadu společnosti PARTR, s.r.o.
(Platnost pro ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Jednotka Rafinérie Litvínov)
​3.1.2020
​Směrnice 445/1 ​Pravidla pro nakládání s kovovým odpadem​ (NOVÉ) 1.1.2022​ Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Směrnice 465 Povolování prací 31.10.2017
​Směrnice 477 ​Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží (NOVÉ) 1.2.2022​
Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !​
Směrnice 694 Pohyb materiálu, propustky 1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 1

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.pdf)

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 2

Permanentní propustka (*.pdf)

Permanentní propustka (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 3

Seznam převáženého materiálu (*.pdf)

Seznam převáženého materiálu (*.docx)

1.6.2018
Směrnice 704

Užívání území společnosti

3.1.2019
Směrnice 751 Informační systém pro Facility Management 25.7.2016
​Provozní bezpečnostní předpis 01 ​Kontrola a monitoring ovzduší při práci na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ 21.4.2015​
​Příručka ​Povolení k práci ​21.11.2017
​Pracovní postup PRP 3 Filtrační dýchací přístroj 1.9.2007​
​​Pracovní postup PRP 4 ​Železniční nákladní vozy – manipulace a používání​​​​​ (NOVÉ) ​1.1.2022
​​Pracovní postup PRP 6 Oživovací kyslíkový přístroj Saturn-OXY 1.12.2020
​​​Pracovní postup PRP 14 Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AirGo ​1.12.2020
​​​​Pracovní postup PRP 16 ​Poplachová výstraha MSA AUER MOTIONSCOUT ​​1.12.2020
​​​​​Pracovní postup PRP 20 Vzduchový dálkový izolační dýchací přístroj MSA DSL-P 1.12.2020
​​​​​​Pracovní postup PRP 21 ​Práce na trakčním vedení vlečky a v jeho blízkosti ​9.4.2017​
​Seznam N norem Seznam​ N norem​​​​​ (NOVÉ) 15.12.2021
​N normy - externí firmy​ Pravidla pro poskytování norem externím firmám ​---​
​​​​​​​​​
 

 N normy

 
  
  
Složka: N 10N 10
Složka: N 11N 11
Složka: N 12N 12
Složka: N 13N 13
Složka: N 14N 14
Složka: N 15N 15
Složka: N 16N 16
Složka: N 18N 18
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL